Ons verhaal

Situatie nu

Mannen*
0 %
Vrouwen*
0 %

We zien dat het verpleegkunde vak een vrouwenberoep als imago heeft. Als stichting Mannen Netwerk Verpleegkunde (MNV) stichting vinden wij dat het verpleegkundig vak niet gekenmerkt zou moeten worden door gender identiteit, maar door de professionaliteit van de verpleegkundige. Onderzoek toont aan dat verpleegkundige studenten de studie verlaten omdat ze een gebrek hebben aan rolmodellen en mentorschap. Wij hebben ook mannelijke verpleegkundigen gesproken die in hun werk dit gemis ervaren. Hier komen wij als MNV om de hoek kijken: wij willen mannelijke verpleegkundigen aanmoedigen om als rolmodel te fungeren en het balans tussen mannen en vrouwen in de verpleegkunde dichter bij elkaar brengen.

Ontwikkelingen in het verpleegkundige vak zijn onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. Tegelijkertijd is er een onevenwichtige samenstelling binnen het beroep van verpleegkundige. De huidige verhouding in Nederland is namelijk 88% vrouwen tegenover 12% mannen (CIBG, 2024)

Binnen de verpleegkundige beroepsgroep is op dit moment nergens in de wereld de man-vrouwverhouding gelijk, zoals je hieronder in de tabel kunt zien. Volgens de laatste cijfers van het CIBG scoort Nederland in verhouding tot dit wereldwijde overzicht nog slechter.

(WHO, 2019)

Over tot actie

Wij vinden dat er een impuls nodig is om de verpleegkundige beroepsgroep een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Het is belangrijk om te onthouden dat we uiteindelijk werken voor degene die verpleegkundige zorg nodig heeft. Als verpleegkundige neem je de regie over wanneer het een patiënt niet meer lukt om gezondheid, herstel, groei & ontwikkeling, het voorkomen van ziekte, aandoening of beperking zelf te regisseren. Dit doen we door intensief, naast en met de patiënt en het systeem op zoek te gaan naar een waardig leven. Als verpleegkundige beroepsgroep zijn wij een belangrijk onderdeel van de samenleving en daarom is het van belang dat wij deze in zijn volledigheid ook representeren.

Missie

Een diverse verpleegkundige beroepsgroep creëren, die een afspiegeling is van de maatschappij en op deze manier beter aansluit bij de (patiënten) populatie

Doel

Ons doel is om de man-vrouw verhouding binnen de verpleegkunde te veranderen naar:

Mannen
13 %
Vrouwen
87 %

Strategie

Aantrekken en behouden

Als stichting vinden wij het belangrijk om toegankelijk te zijn zodat alle verpleegkundigen (in spé) zich welkom voelen in ons vak. Wij werken op verschillende manieren aan het verhogen van de diversiteit in de verpleegkundige. Wij willen op twee manieren bijdragen: aantrekken van nieuwe verpleegkundigen en huidige verpleegkundigen behouden.  

Om verpleegkundigen aan te trekken, willen wij bijdragen aan het veranderen van het stigma rondom ons vak en tegelijkertijd het vak positief uitdragen. 

Om de huidige verpleegkundigen te behouden willen wij verpleegkundigen inspireren om ervaringen met elkaar te delen en zo anderen te inspireren. Daarnaast willen wij ondersteuning en begeleiding aanbieden aan verpleegkundigen door middel van mentorschap. 

FAQ

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden. Mocht je vraag er niet tussen zitten, neem dan contact met ons op!

Dit mannen netwerk voor verpleegkunde is gericht op het doorbreken van het stigma rondom mannen in de verpleegkunde, maar dit betekent niet dat andere personen niet welkom zijn of dat er discriminatie plaats zal vinden. Het netwerk is open voor iedereen die geïnteresseerd is in de verpleegkunde.

Je kan je aanmelden via een van de webformulieren, klik op deze link!

Hoewel het opzetten van een mannen netwerk voor verpleegkundigen een stap is om meer diversiteit in de zorg te bevorderen, is het belangrijk om te benadrukken dat diversiteit veel meer omvat dan alleen het verschil tussen mannen en vrouwen. Diversiteit omvat ook verschillen in culturele achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, etnische afkomst, beperkingen, enz. Terwijl we ons richten op het bevorderen van mannen in de verpleegkunde, blijven we ons ook inzetten voor het bevorderen van diversiteit op alle fronten.

Deelnemen aan het mannennetwerk verpleegkunde is gratis.

Het MNV haalt geld binnen via subsidies, donaties en schenkingen. Dit geld gebruiken wij om de activiteiten die wij doen te faciliteren. Mocht je willen bijdragen dan kan dat via de volgende link: doneren

Voor verpleegkundige die willen bijdragen aan de diversiteit hebben wij een aantal mogelijkheden. Klik hier om dat te zien.

Mocht je nou op een andere manier willen bijdragen, vul dan jou idee/voorstel in op het formulier onderaan de pagina Contact

Ja, er is een mogelijkheid om vacatures, stages en andere kansen te delen binnen het MNV voor verpleegkundigen. Echter, het doel van ons netwerk is niet om snel carrière te maken voor mannen, maar om de diversiteit binnen de verpleegkunde te vergroten. Ons netwerk is er om mannen te ondersteunen en te inspireren om deel te nemen aan de verpleegkunde en bij te dragen aan een meer diverse en inclusieve sector.

Wij geloven als stichting in (wetenschappelijke) onderbouwing van ons handelen en willen in de toekomst dan ook graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek die inzicht geeft in stigmatisering en behoud van de mannelijke verpleegkundige.

Jazeker. Wij geloven als stichting in onderbouwing van ons handelen en willen graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek die inzicht geeft in stigmatisering en behoud van de mannelijke verpleegkundige.

Doe met ons mee!

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan onze missie? Vul dan het contactformulier hieronder in: